Samen bouwen aan een thuis...

Breaking news: TimZingt op 18 maart in Voorthuizen

 

Stichting Melentina: Een Christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen in nood

In de praktijk vertaald zich dat door:

► Het immaterieel steunen van de mensen door gebed, bemoediging, kennis en ervaring;
► het materieel te steunen van de mensen met geld en goederen;
► het leggen van contacten met mensen waarbij de geestelijke ontmoeting centraal staat;
► het financieel ondersteunen van projecten;
► het periodiek bezoeken van de projecten;
► alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Ontstaan

Tijdens één van de reizen door dit land, waar met name de arme gedeelten van Roemenië werden bezocht, kwam een ontmoeting met een alleenstaande vrouw (Melentina) tot stand. Haar situatie was vrijwel uitzichtloos. Zij dreigde haar huurwoning kwijt te raken en stond er samen met haar vier kinderen alleen voor.

De Stichting wist zich geroepen deze jonge vrouw van 28 jaar en haar kinderen te helpen

In 2015, waarin de activiteiten startten mocht een groep mensen naast geestelijke en fysieke betrokkenheid (door middel van onder andere een zendingsreis naar Roemenië en een bezoek aan het gezin) ook financiële middelen bij elkaar brengen. En God zegende het werk van deze mensen. Binnen een paar maanden was het streefbedrag van € 30.000,– voor de aankoop van een huis overtroffen.

In november 2015 mocht de stichting het huis aankopen en overdragen aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Na overleg met de kerkelijke gemeente bleek het huis echter plaats te kunnen bieden aan nog een gezin. Ook dit gezin mocht de stichting helpen door het bieden van onderdak.